Contact

Principal Contact

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego

University of Wrocław/ Uniwersytet Wrocławski
Institute of English Studies/ Instytut Filologii Angielskiej
ul. Kuźnicza 22
50-138 Wrocław, Poland
anglicawratislaviensia@gmail.com

Support Contact

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego