Przejdź do głównego menu Przejdź do sekcji głównej Przejdź do stopki

Nagłówek strony

Komitet Redakcyjny

Redaktor naczelny

Ewa Kębłowska-Ławniczak, University of Wrocław, Poland

ewa.keblowska-lawniczak@uwr.edu.pl 

Komitet Redakcyjny

 

Ewa Kębłowska-Ławniczak (English Literature, Culture and Area Studies/Literatura angielska, kultura i studia transdyscyplinarne)

Redaktor naczelny

 

Redaktorzy tematyczni

Bożena Rozwadowska Linguistics/Językoznawstwo
Marek Kuźniak Translation Studies/Przekładoznawstwo
Anna Michońska-Stadnik Second Language Acquisition Studies/Glottodydaktyka
Dominika Ferens American Literature and Culture/Litratura i kultura amerykańska
Anna Budziak English Literature/Literatura angielska

Editorial Assistants: Anna Cichoń, Michał Szawerna
Language Editors: Elaine Horyza, Marcin Tereszewski