Przejdź do głównego menu Przejdź do sekcji głównej Przejdź do stopki

Nagłówek strony

O czasopiśmie

Czasopismo jest w chwili obecnej rocznikiem i ukazuje się od 1972 roku. Jego podstawowym celem jest prezentowanie rezultatów badań naukowych, wyłącznie w języku angielskim, z zakresu literatury i kultury krajów angielskiego obszaru językowego, językoznawstwa angielskiego i porównawczego, translatoryki oraz przyswajania języka angielskiego jako obcego. Interdyscyplinarny charakter pisma umożliwia specjalistom z różnych dziedzin wymianę doświadczeń naukowych. Od lat stanowi ono forum wymiany myśli naukowej dla anglistów z Wrocławia, również słuchaczy Studium Doktoranckiego, a także specjalistów z innych ośrodków uczelnianych w Polsce. Od kilku lat systematycznie zwiększa się odsetek artykułów nadsyłanych z zagranicy. Wszystkie złożone teksty są oceniane i kwalifikowane do druku przez recenzentów spoza anglistyki wrocławskiej. Anglica Wratislaviensia mają ustaloną reputację w środowisku anglistycznym w Polsce, co zostało także docenione przez odpowiednie instytucje resortowe, które przyznały 9 punktów za opublikowany w czasopiśmie artykuł.

Abstrakty artykułów opublikowanych w Anglica Wratislaviensia znajdują się w bazie Czasopisma Naukowe w Sieci (CNS), a także w The Central European Journal of Social Sciences and Humanities oraz w EBSCO Information Services (na podstawie stosownej umowy między WUWr a EBSCO). Dzięki porozumieniu Wydawnictwa z MLA Directory of Periodicals "Anglica Wratislaviensia" są wysyłane również do bazy Cambridge Scientific Abstracts (CSA, ProQuest). Czasopismo jest również indeksowane w bazie Erih Plus oraz w Federacji Bibliotek Cyfrowych i Europeanie.

Liczba punktów: 40 (Wykaz czasopism naukowych, Komunikat Ministra Edukacji i Nauki)

 

Licencja Creative Commons

Od 2023 r. czasopismo wydawane jest na licencji Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0), https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/. Licencja ta pozwala na kopiowanie, zmienianie, rozprowadzanie, przedstawianie i wykonywanie utworu pod warunkiem oznaczenia autorstwa i wskazania dokonanych zmian.

 

Wersja podstawowa czasopisma: drukowana.

Unikatowy adres czasopisma:  https://wuwr.pl/awr

Półrocznik. Format B5

 

ISSN: 0301-7966