Privacy Statement

Wprowadzone do systemu dane i osobowe oraz adresy e-mail będą wykorzystywane wyłącznie do celów wydawniczych czasopisma.

Publisher
Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o.
ISSN: 0301-7966
10.19195/0301-7966
Licence

Contact

University of Wrocław
Institute of English Studies
ul. Kuźnicza 22
50-138 Wrocław, Poland
anglicawratislaviensia@gmail.com

Indexation

  • EBSCO Information Services
  • MLA Directory of Periodicals
  • Cambridge Scientific Abstracts (CSA, ProQuest)
  • ERIH Plus
  • Polish Scholarly Bibliography (PBN)
  • The Central European Journal of Social Sciences and Humanities