• Fictions of Western Hypermasculinity and Freedom: A. Proulx’s "Close Range: Brokeback Mountain and Other Stories"

Fictions of Western Hypermasculinity and Freedom: A. Proulx’s "Close Range: Brokeback Mountain and Other Stories"

Elżbieta Klimek-Dominiak
Google Scholar Elżbieta Klimek-Dominiak
Publikacja:
Pobierz artykuł PDF

Zamierzasz pobrać artykuł darmowy. Tutaj znajdziesz informacje o zasadach pobierania darmowych artykułów z bazy.

Pobrania

Statystyka pobrań nie jest jeszcze dostępna.