• Telling a Small Place: Gloria Naylor’s Negotiations with Ethnography in "Mama Day"

Telling a Small Place: Gloria Naylor’s Negotiations with Ethnography in "Mama Day"

Dominika Ferens
Google Scholar Dominika Ferens
Publikacja:
Pobierz artykuł PDF

Zamierzasz pobrać artykuł darmowy. Tutaj znajdziesz informacje o zasadach pobierania darmowych artykułów z bazy.

Pobrania

Statystyka pobrań nie jest jeszcze dostępna.