• A Crime Story or Metafi ctional Game? – A Definition and Redefinition of the Status of the Detective Novel in Martin Amis’s "London Fields" and Tzvetan Todorov’s "Typology of Detective Fiction "

A Crime Story or Metafi ctional Game? – A Definition and Redefinition of the Status of the Detective Novel in Martin Amis’s "London Fields" and Tzvetan Todorov’s "Typology of Detective Fiction "

Joanna Stolarek
Google Scholar Joanna Stolarek
Publikacja:
Pobierz artykuł PDF

Zamierzasz pobrać artykuł darmowy. Tutaj znajdziesz informacje o zasadach pobierania darmowych artykułów z bazy.

Pobrania

Statystyka pobrań nie jest jeszcze dostępna.