• On Translating the Greek Aorist into English

On Translating the Greek Aorist into English

Piotr Blumczyński
Google Scholar Piotr Blumczyński
Publikacja:
Pobierz artykuł PDF

Zamierzasz pobrać artykuł darmowy. Tutaj znajdziesz informacje o zasadach pobierania darmowych artykułów z bazy.

Pobrania

Statystyka pobrań nie jest jeszcze dostępna.