• Caroline Kirkland’s 'A New Home: Who’ll Follow?' as the Pioneer Realist Representation of the Social Groups and Domesticity on the Frontier

Caroline Kirkland’s 'A New Home: Who’ll Follow?' as the Pioneer Realist Representation of the Social Groups and Domesticity on the Frontier

Elżbieta Klimek-Dominiak
Google Scholar Elżbieta Klimek-Dominiak
Publikacja:
Pobierz artykuł PDF

Zamierzasz pobrać artykuł darmowy. Tutaj znajdziesz informacje o zasadach pobierania darmowych artykułów z bazy.

Pobrania

Statystyka pobrań nie jest jeszcze dostępna.