• <![CDATA[Alchemical Imagery in Three of Donne’s Eschatological Poems: 'Valediction: Forbidding Mourning', 'Holy Sonnet IV', and 'Resurrection', 'Imperfect ']]>

<![CDATA[Alchemical Imagery in Three of Donne’s Eschatological Poems: 'Valediction: Forbidding Mourning', 'Holy Sonnet IV', and 'Resurrection', 'Imperfect ']]>

Ludmiła Makuchowska
Google Scholar Ludmiła Makuchowska
Publikacja:
Pobierz artykuł PDF

Zamierzasz pobrać artykuł darmowy. Tutaj znajdziesz informacje o zasadach pobierania darmowych artykułów z bazy.