• Nominal Periphrasis Accompanying Trajector and Landmark Nominalizations Predicated by English De-verbal Nouns in -tion

Nominal Periphrasis Accompanying Trajector and Landmark Nominalizations Predicated by English De-verbal Nouns in -tion

Michał Szawerna
Google Scholar Michał Szawerna
Publikacja:
Pobierz artykuł PDF

Zamierzasz pobrać artykuł darmowy. Tutaj znajdziesz informacje o zasadach pobierania darmowych artykułów z bazy.