• Affect Re-Considered: A Review of „Spectrum of Emotions”, Wojciech Drąg and Ewa Kębłowska-Ławniczak eds., Frankfurt am Main, Bern, Bruxelles: Peter Lang, 2016

Affect Re-Considered: A Review of „Spectrum of Emotions”, Wojciech Drąg and Ewa Kębłowska-Ławniczak eds., Frankfurt am Main, Bern, Bruxelles: Peter Lang, 2016

DOI: https://doi.org/10.19195/0301-7966.55.13
Corina Selejan
Google Scholar Corina Selejan
Publikacja:
Pobierz artykuł PDF

Zamierzasz pobrać artykuł darmowy. Tutaj znajdziesz informacje o zasadach pobierania darmowych artykułów z bazy.

Pobrania

Statystyka pobrań nie jest jeszcze dostępna.