• Review of "Contemporary Masculinities in the UK and the US: Between Bodies and Systems", Stefan Horlacher and Kevin Floyd eds., Cham: Palgrave Macmillan, 2017

Review of "Contemporary Masculinities in the UK and the US: Between Bodies and Systems", Stefan Horlacher and Kevin Floyd eds., Cham: Palgrave Macmillan, 2017

DOI: https://doi.org/10.19195/0301-7966.57.15
Tomasz Basiuk
Google Scholar Tomasz Basiuk
Publikacja:
Pobierz artykuł PDF

Zamierzasz pobrać artykuł darmowy. Tutaj znajdziesz informacje o zasadach pobierania darmowych artykułów z bazy.