• Książka popularna wobec uwarunkowań prawnych i rynkowych hiszpańskiego Złotego Wieku — na przykładzie gatunku libros de caballerías

Książka popularna wobec uwarunkowań prawnych i rynkowych hiszpańskiego Złotego Wieku — na przykładzie gatunku libros de caballerías

Katarzyna Setkowicz
Google Scholar Katarzyna Setkowicz
Publikacja:

Abstrakt

Popular books and the legal and market-driven determinants of the Spanish Golden Age — as exemplified by the libros de caballerías genre

The author analyses the Spanish chivalric novel against the background of legal and market-driven determinants in 16th century Spain. The author’s starting assumption is that the genre could be considered to be one of the first “commercial” genres. She discusses the nature of the emerging popular literature, by pointing to the main factors accompanying its origins and influencing its fur­ther development. Given the methodology adopted by the author, the article is part of the research field of the sociology of literature.

Pobierz artykuł PDF

Zamierzasz pobrać artykuł darmowy. Tutaj znajdziesz informacje o zasadach pobierania darmowych artykułów z bazy.