Rada Redakcyjna

 

Małgorzata Komza (Wrocław)

Stefan du Château (Montpellier)

Jadwiga Sadowska (Warszawa)

Oleksandr Sedlyar (Lwów)

Bogumiła Staniów (Wrocław)