Recenzenci

Teksty po zaopiniowaniu przez członków Rady Redakcyjnej są wysyłane do recenzentów zewnętrznych.

„Studia o Książce i Informacji” zamieszczają oryginalne prace badawcze z zakresu szeroko pojętej bibliologii, ze szczególnym uwzględnieniem estetyki książki i sztuki edytorskiej. Drukowane są jedynie teksty niepublikowane. Artykuły recenzowane są przez recenzentów, pochodzących spoza jednostki naukowej afiliowanej przez autorów publikacji, którzy nie znają ich tożsamości.

Lista recenzentów opiniujących artykuły nadesłane do „Studiów o Książce i Informacji” podawana jest raz na dwa lata.

W latach 2014-2105 artykuły nadesłane do „Studiów o Książce i informacji” opiniowali:

Prof. Maciej Matwijów

Prof. Krzysztof Migoń

Dr Halina Rusińska-Giertych

Prof. Jadwiga Sadowska

Prof. Marta Skalska-Zlat

Prof. Bogumiła Staniów

Dr Anita Wincencjusz-Patyna