Komitet Redakcyjny

Elżbieta Jamróz-Stolarska - redaktor naczelny (elzbieta.jamroz-stolarska@uwr.edu.pl)

Dorota Siwecka – sekretarz redakcji (dorota.siwecka@uwr.edu.pl)

 

Adres redakcji:

pl. Uniwersytecki 9/13, pok. 107

50-137 WROCŁAW