Przekłady i edycje

Tom 1 (2023)

„Jeśli jeszcze tylko zabijemy starca...” Farsa kryminalna w teatrze grecko-rzymskim w Egipcie (POxy. 413 verso)

Agnieszka Kotlińska-Toma
https://orcid.org/0000-0002-6872-5169

Strony: 85-105

PDF

Abstrakt

This paper presents a translatory proposition of the mime preserved on POxy. 413 verso (Moicheutria) into Polish, along with a concise analysis of the theatrical and literary issues that are observed in this ancient genre.

Licencja

Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe.