Tom 1 (2023)

Opublikowane: 22-02-2024

Prezentowany tom jest pierwszym numerem czasopisma, które nawiązuje do periodyku o podobnym tytule, ukazującego się w ramach „Acta Universitatis Wratislaviensis” od 1961 do 2011 roku. Pierwszy numer poświęcony jest niemal w całości przekładom tekstów greckich i łacińskich, począwszy od epigramatów hellenistycznych a skończywszy na renesansowym poemacie heroikomicznym. Tom otwierają dwa artykuły poświęcone antycznej poezji łacińskiej, natomiast zamykają go recenzje i omówienia.

Pełny numer

PDF
Maria Chantry, Emilia Żybert-Pruchnicka, Ałła Brzozowska,

Od Redakcji