• Paradejsoj - perskie "rezerwaty" przyrody

Paradejsoj - perskie "rezerwaty" przyrody

Gościwit Malinowski
Google Scholar Gościwit Malinowski
Publikacja:

Abstrakt

Paradeisoi – Persian “reserves ” of nature

The article discusses Greek literary sources which include “paradeisos” – a term of Persian origin. It used to serve as a modifier for “garden”, “park”, “arboretum”, but also for an enclosed hunting area. Therefore it could be considered as equal with the modern term of “reserve”.

Pobierz artykuł PDF

Zamierzasz pobrać artykuł darmowy. Tutaj znajdziesz informacje o zasadach pobierania darmowych artykułów z bazy.