Tom 27 Nr (2007): 27, 2007

Artykuły [1039]

Marathus: żart poetycki Tibullusa
27, 2007, Strony 7 - 19
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Ľ éclairage de la figure d'Électre par Giraudoux
27, 2007, Strony 21 - 30
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Ptaki w komediach Tytusa Makcjusza Plauta
27, 2007, Strony 31 - 38
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Problemy z historią najnowszą w cesarstwie rzymskim
27, 2007, Strony 39 - 44
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Paralelna dispositio "Listu do Rzymian" Apostoła Pawła
27, 2007, Strony 45 - 58
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Paradejsoj - perskie "rezerwaty" przyrody
27, 2007, Strony 59 - 75
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Z badań nad źródłami opisów zwierząt u Solinusa
27, 2007, Strony 77 - 88
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Strabon, Geografia XVII 1, 36
27, 2007, Strony 89 - 95
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Pieczyngowie na kartach "De administrando imperio" Konstantyna VII Porfirogenety
27, 2007, Strony 97 - 112
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Ustawy okresu republikańskiego w komediach Plauta
27, 2007, Strony 113 - 126
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Biblioteka Instytutu Filologii Klasycznej i Kultury Antycznej Uniwersytetu Wrocławskiego w latach 1945-2005
27, 2007, Strony 127 - 145
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Lekarze i medycyna u Strabona
27, 2007, Strony 147 - 155
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Rzymska sztuka kulinarna. Na podstawie dzieła "De compendiosa doctrina" ks . XVIII Noniusza Marcellusa
27, 2007, Strony 157 - 169
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Declamationes Seneki Retora w "Gesta Romanorum" - tekst antyczny w średniowiecznej wersji
27, 2007, Strony 171 - 191
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Recenzja: Arkadiusz Baron, Repertorium języka łacińskiego, Wydawnictwo Homini, Kraków 2006
27, 2007, Strony 193 - 197
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Recenzja: Krystyna Kreyser, Tabella. Łacina bez trudu, Wiedza Powszechna, Warszawa 2006
27, 2007, Strony 197 - 198
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF