Tom 29 Nr (2009): 29, 2009

Artykuły [1039]

<![CDATA[Zakres znaczeniowy terminu 'katharsis' na podstawie pism Arystotelesa oraz tekstów scholiów do tragedii klasycznych]]>
29, 2009, Strony 7 - 20
Pobierz artykuł PDF
<![CDATA[Rzymska 'Mater Larum' – dwa oblicza bogini]]>
29, 2009, Strony 21 - 29
Pobierz artykuł PDF
Sny w "Mowach świętych" Eliusza Arystydesa
29, 2009, Strony 31 - 59
Pobierz artykuł PDF
Obraz tyranii w "Polityce" Arystotelesa a tyrania Dionizjusza I
29, 2009, Strony 61 - 71
Pobierz artykuł PDF
Miejsce człowieka w świecie i społeczeństwie w świetle bliskowschodnich tekstów rytualnych z I tys. p.n.e.
29, 2009, Strony 73 - 84
Pobierz artykuł PDF
Auli Gellii "Noctes Atticae" 1.1 – przekład i komentarz
29, 2009, Strony 85 - 90
Pobierz artykuł PDF
Rola powtórzeń w "Argonautykach" Apolloniosa z Rodos
29, 2009, Strony 91 - 98
Pobierz artykuł PDF
Wizja sprawiedliwości w "De perfectione iustitiae hominis" św. Augustyna
29, 2009, Strony 99 - 114
Pobierz artykuł PDF
Gymnosofista Kalanos i jego śmierć na stosie
29, 2009, Strony 115 - 134
Pobierz artykuł PDF
Rzymskie górnictwo złota – nowe wyniki badań
29, 2009, Strony 135 - 142
Pobierz artykuł PDF
Recenzja: F. Filostratos, "Żywoty sofistów"
29, 2009, Strony 143 - 145
Pobierz artykuł PDF
Recenzja: H.H. Orberg, "Lingua Latina per se illustrata"
29, 2009, Strony 145 - 147
Pobierz artykuł PDF
Recenzja: H. Appel, "Bis repetitia placent. Repetytorium z języka łacińskiego dla studentów historii"
29, 2009, Strony 147 - 151
Pobierz artykuł PDF
Recenzja: Śladami bogów olimpijskich po Wrocławiu wybór
29, 2009, Strony 153 - 154
Pobierz artykuł PDF