• ALESSIA CASSANI, Una lengua llamada patria. El judeoespañol en la literatura sefardí contemporánea, Barcelona, Anthropos, 2019, 131 pp.

ALESSIA CASSANI, Una lengua llamada patria. El judeoespañol en la literatura sefardí contemporánea, Barcelona, Anthropos, 2019, 131 pp.

DOI: https://doi.org/10.19195/2084-2546.28.12
Agnieszka August-Zarębska
Google Scholar Agnieszka August-Zarębska
Publikacja:

Estudios Hispánicos Tom 28 (2020)

Strony od 143 do 147
Pobierz artykuł PDF

Zamierzasz pobrać artykuł darmowy. Tutaj znajdziesz informacje o zasadach pobierania darmowych artykułów z bazy.