RESEÑAS DE LIBROS

Vol. 28 (2020)

EMILIA DOWGIAŁO, O flamenco polskim piórem… Kulturowe realia i słowne bariery, Wrocław, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Filologicznej we Wrocławiu, 2018, 374 pp.

Páginas: 150-156

pdf