• EMILIA DOWGIAŁO, O flamenco polskim piórem… Kulturowe realia i słowne bariery, Wrocław, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Filologicznej we Wrocławiu, 2018, 374 pp.

EMILIA DOWGIAŁO, O flamenco polskim piórem… Kulturowe realia i słowne bariery, Wrocław, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Filologicznej we Wrocławiu, 2018, 374 pp.

DOI: https://doi.org/10.19195/2084-2546.28.14
Klaudia Tenoudji
Google Scholar Klaudia Tenoudji
Publikacja:

Estudios Hispánicos Tom 28 (2020)

Strony od 150 do 156
Pobierz artykuł PDF

Zamierzasz pobrać artykuł darmowy. Tutaj znajdziesz informacje o zasadach pobierania darmowych artykułów z bazy.