• ALFONS GREGORI, WITOLD J. MACIEJEWSKI, MAGDALENA WEGNER, Buntowniczki. Głosy kobiet we współczesnej literaturze katalońskiej, Poznań, Wydawnictwo Naukowe UAM, 2019, 182 pp.

ALFONS GREGORI, WITOLD J. MACIEJEWSKI, MAGDALENA WEGNER, Buntowniczki. Głosy kobiet we współczesnej literaturze katalońskiej, Poznań, Wydawnictwo Naukowe UAM, 2019, 182 pp.

DOI: https://doi.org/10.19195/2084-2546.28.15
Małgorzata Kolankowska
Google Scholar Małgorzata Kolankowska
Publikacja:

Estudios Hispánicos Tom 28 (2020)

Strony od 152 do 156
Pobierz artykuł PDF

Zamierzasz pobrać artykuł darmowy. Tutaj znajdziesz informacje o zasadach pobierania darmowych artykułów z bazy.