• MARIOLA PIETRAK, Hacia la pos/familia. Representaciones de la familia en siete autoras argentinas (1981–2013), Lublin–Sevilla, Universidad Maria Curie- Sklodowska de Lublin / Padilla Libros, 2018, 433 pp.

MARIOLA PIETRAK, Hacia la pos/familia. Representaciones de la familia en siete autoras argentinas (1981–2013), Lublin–Sevilla, Universidad Maria Curie- Sklodowska de Lublin / Padilla Libros, 2018, 433 pp.

DOI: https://doi.org/10.19195/2084-2546.28.17
Aleksander Trojanowski
Google Scholar Aleksander Trojanowski
Publikacja:

Estudios Hispánicos Tom 28 (2020)

Strony od 159 do 161
Pobierz artykuł PDF

Zamierzasz pobrać artykuł darmowy. Tutaj znajdziesz informacje o zasadach pobierania darmowych artykułów z bazy.