RESEÑAS DE LIBROS

Vol. 28 (2020)

WIOSNA SZUKAŁA, Męskość i fantazmat w prozie Javiera Maríasa i Antonia Muñoza Moliny, Poznań, Wydawnictwo Naukowe UAM, 2019, 232 pp.

Páginas: 164-166

pdf