• WIOSNA SZUKAŁA, Męskość i fantazmat w prozie Javiera Maríasa i Antonia Muñoza Moliny, Poznań, Wydawnictwo Naukowe UAM, 2019, 232 pp.

WIOSNA SZUKAŁA, Męskość i fantazmat w prozie Javiera Maríasa i Antonia Muñoza Moliny, Poznań, Wydawnictwo Naukowe UAM, 2019, 232 pp.

DOI: https://doi.org/10.19195/2084-2546.28.19
Łukasz Smuga
Google Scholar Łukasz Smuga
Publikacja:

Estudios Hispánicos Tom 28 (2020)

Strony od 164 do 166
Pobierz artykuł PDF

Zamierzasz pobrać artykuł darmowy. Tutaj znajdziesz informacje o zasadach pobierania darmowych artykułów z bazy.