• JUSTYNA ZIARKOWSKA [introducción y redacción], MARCIN KUREK [selección de poemas y traducción], Federico García Lorca , Wiersze i wykłady, Wrocław, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 2019, CXXI, 377 pp.

JUSTYNA ZIARKOWSKA [introducción y redacción], MARCIN KUREK [selección de poemas y traducción], Federico García Lorca , Wiersze i wykłady, Wrocław, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 2019, CXXI, 377 pp.

DOI: https://doi.org/10.19195/2084-2546.28.20
Marlena Krupa
Google Scholar Marlena Krupa
Publikacja:

Estudios Hispánicos Tom 28 (2020)

Strony od 166 do 168
Pobierz artykuł PDF

Zamierzasz pobrać artykuł darmowy. Tutaj znajdziesz informacje o zasadach pobierania darmowych artykułów z bazy.