• Recenzja: Gerardo BELTRÁN, Katarzyna DŁUŻNIEWSKA-ŁOŚ coords., Encuentros 2010. Volumen III. Traducción: manipulación o transformación necesaria?

Recenzja: Gerardo BELTRÁN, Katarzyna DŁUŻNIEWSKA-ŁOŚ coords., Encuentros 2010. Volumen III. Traducción: manipulación o transformación necesaria?

Anna Kuźnik
Google Scholar Anna Kuźnik
Publikacja:
Pobierz artykuł PDF

Zamierzasz pobrać artykuł darmowy. Tutaj znajdziesz informacje o zasadach pobierania darmowych artykułów z bazy.