• MAGDALENA BARBARUK, Sensy błądzenia. La Mancha i jej peryferie, Kraków, Pasaże, 2018, 268 pp.

MAGDALENA BARBARUK, Sensy błądzenia. La Mancha i jej peryferie, Kraków, Pasaże, 2018, 268 pp.

DOI: https://doi.org/10.19195/2084-2546.27.22
Justyna Cecylia Nowicka
Google Scholar Justyna Cecylia Nowicka
Publikacja:

Estudios Hispánicos Tom 27 (2019)

Strony od 253 do 255
Pobierz artykuł PDF

Zamierzasz pobrać artykuł darmowy. Tutaj znajdziesz informacje o zasadach pobierania darmowych artykułów z bazy.