• JOANNA POPOWICZ, Radość we współczesnym języku hiszpańskim i polskim. Kognitywna analiza semantyczna wybranych leksemów, Kraków, Universitas, 2018, 376 pp.

JOANNA POPOWICZ, Radość we współczesnym języku hiszpańskim i polskim. Kognitywna analiza semantyczna wybranych leksemów, Kraków, Universitas, 2018, 376 pp.

DOI: https://doi.org/10.19195/2084-2546.27.26
Aleksander Wiater
Google Scholar Aleksander Wiater
Publikacja:

Estudios Hispánicos Tom 27 (2019)

Strony od 265 do 267
Pobierz artykuł PDF

Zamierzasz pobrać artykuł darmowy. Tutaj znajdziesz informacje o zasadach pobierania darmowych artykułów z bazy.