Reseńas Y Notas De Lectura

Vol. 27 (2019)

JOANNA POPOWICZ, Radość we współczesnym języku hiszpańskim i polskim. Kognitywna analiza semantyczna wybranych leksemów, Kraków, Universitas, 2018, 376 pp.

Páginas: 265 - 267

PDF (Język Polski)