Przejdź do głównego menu Przejdź do sekcji głównej Przejdź do stopki

Nagłówek strony

Recenzenci

Rada Recenzencka (Consejo Asesor)

Rada Recenzencka Estudios Hispánicos składa się z uznanych badaczy reprezentujących różne dyscypliny i gałęzie hispanistyki, związanych z jednostkami naukowymi spoza Uniwersytetu Wrocławskiego. Rolą członków Rady jest przede wszystkim ocena prac składanych do druku w czasopiśmie oraz konsultowanie kwestii naukowych z członkami redakcji.

Alfabetyczna lista recenzentów publikowana jest corocznie w Estudios Hispánicos oraz na stronie internetowej czasopisma.

Tom 29

(2021)

Luis ARENAS LLOPIS (Universidad de Zaragoza), Laura ARNÉS (Universidad de Buenos Aires), Agnieszka AUGUST-ZARĘBSKA (Uniwersytet Wrocławski), Grzegorz BĄK (Universidad Complutense de Madrid), Tomasz BASIUK (Uniwersytet Warszawski), Miguel BOTA (California State University), Lionel BROSSI (Universidad de Chile), Francisco CARPIO OLMOS (Universidad Francisco de Vitoria), Isabel CLÚA GINÉS (Universidad de Sevilla), Sergio COTO-RIVEL (Université de Nantes), Marta ELOY-CICHOCKA (Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie), Maria FALSKA (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie), Iker GONZÁLEZ-ALLENDE (University of Nebraska-Lincoln), Daniel HERRERA CEPEDO (California State University), Marcin KOŁAKOWSKI (Uniwersytet Warszawski), Filip KUBIACZYK (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu), Santiago LOMAS MARTÍNEZ (Universidad Carlos III de Madrid), Laura LÓPEZ FERNÁNDEZ (The University of Waikato), José Ramón LÓPEZ GARCÍA (Universitat Autònoma de Barcelona), Fernando LÓPEZ PAN (Universidad de Navarra), Elena MADRIGAL (El Colegio de México), Martín de MAURO RUCOVSKY (Universidad Nacional de Córdoba), Felipe MURIEL DURÁN (investigador independiente), Cecilia PALMEIRO (New York University in Buenos Aires), Genaro J. PÉREZ (Texas Tech University), Lucas PLATERO (Universidad Rey Juan Carlos), Magda POTOK (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu), Fernando PRESA GONZÁLEZ (Universidad Complutense de Madrid), Germán Guillermo PRÓSPERI (Universidad Nacional del Litoral), Macarena ROCA LEIVA (Universidad Adolfo Ibáñez), Michael K. SCHUESSLER (Universidad Autónoma Metropolitana), Marta SEGARRA (Universitat de Barcelona), Guillermo SILES (Universidad Nacional de Tucumán), Piotr SOBOLCZYK (Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk), Mateusz ŚWIETLICKI (Uniwersytet Wrocławski), Ewelina TOPOLSKA (Politechnika Śląska), Marcelo TOPUZIAN (Universidad de Buenos Aires), Virginia TRUEBA (Universitat de Barcelona), Judyta WACHOWSKA (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu).

Tom 28

(2020)

Petra BÁDER (Eötvös Loránd Tudományegyetem), Marek BARAN (Uniwersytet Łódzki), Joël DELHOM (Université Bretagne Sud), Brenda DOMÍNGUEZ ROSADO (Universidad de Puerto Rico en Bayamón), Ángel Enrique DÍAZ-PINTADO HILARIO (Universidad de Granada), Miguel ÁNGEL GARCÍA (Universida de Granada), Małgorzata GASZYŃSKA-MAGIERA (Uniwersytet Warszawski), Juana GIL FERNÁNDEZ (Instituto Cervantes de Lyon), Alfons GREGORI I GOMIS  (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza), Stewart KING (Monash University), Małgorzata KOLANKOWSKA (Uniwersytet Wrocławski), Magdalena KRZYŻOSTANIAK (Uniwersytet Wrocławski), Anne LACROIX (Université de Perpignan Via Domitia), Juan José LANZ RIVERA (Universidad del País Vasco), Fernando LÓPEZ PAN (Universidad de Navarra), Antonio María López González (Uniwersytet Łódzki), Eva MARTÍNEZ DÍAZ (Universidad de Barcelona ), María Isabel MENÉNDEZ MENÉNDEZ (Universidad de Burgos), Małgorzata NALEWAJKO (Uniwersytet Warszawski), Fermín del PINO-DÍAZ (Consejo Superior de Investigaciones Científicas), Natasza POSADZY (Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa), Magda POTOK (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza), Amán ROSALES RODRÍGUEZ (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza), Maia SHERWOOD DROZ (Academia Puertorriqueña de la Lengua Española), Ewa STALA (Uniwersytet Jagielloński), Alejandro Javier VIVEROS ESPINOSA (Universidad de Chile), EDYTA WALUCH DE LA TORRE (Universidad de Granada), Maria Judyta WOŹNIAK (Uniwersytet Łódzki), Josep YSERN I LAGARDA (Universidad Nacional de Educación a Distancia). 

Tom 27

(2019)

Montserrat AMORES GARCÍA (Universitat Autònoma de Barcelona, España), Beatriz ARACIL VARON (Universitat d’Alacant, España), Mikel AYERBE SUDUPE (Euskal Herriko Unibertsitatea-Universidad del País Vasco, España), Danny BARRETO (Colgate University, Estados Unidos), Ángel Enrique DÍAZ-PINTADO HILARIO (Universidad de Granada, España), Maksymilian DROZDOWICZ (Wyższa Szkoła Filologiczna we Wrocławiu, Polonia), Joaquim ESPINÓS FELIPE (Universitat d’Alacant, España), Carme FERNÁNDEZ PÉREZ-SANJULIÁN (Universidade da Coruña, España), Maria FILIPOWICZ-RUDEK (Uniwersytet Jagielloński, Polonia), Agnieszka FLISEK (Uniwersytet Warszawski, Polonia), Aleksandra JACKIEWICZ (Uniwersytet Warszawski, Polonia), Stewart KING (Monash University, Australia), Filip KUBIACZYK (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Polonia), Magdalena KRZYŻOSTANIAK (Uniwersytet Wrocławski, Polonia), Adriana LAMOSO (Universidad Nacional del Sur, Argentina), José Luis LOSADA PALENZUELA (Uniwersytet Wrocławski, Polonia), Cristina MARTINS (Universidade de Coimbra, Portugal), Winston MORALES CHAVARRO (Universidad de Cartagena, Colombia), Katarzyna MOSZCZYŃSKA-DÜRST (Uniwersytet Warszawski, Polonia), Małgorzata NALEWAJKO (Uniwersytet Warszawski, Polonia), Ewa NAWROCKA (Uniwersytet Jagielloński, Polonia), Mari Jose OLAZIREGI ALUSTIZA (Euskal Herriko Unibertsitatea-Universidad del País Vasco, España), Pío PEREZ ALDASORO (Euskal Herriko Unibertsitatea-Universidad del País Vasco, España), Nina PLUTA-PODLESZAŃSKA (Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, Polonia), Rafael ROCA RICART (Universitat de València, España), Vicent Manuel SALVADOR LIERN (Universitat Jaume I, España), Javier SÁNCHEZ ZAPATERO (Universidad de Salamanca, España), Carsten SINNER (Universität Leipzig, Alemania), Natalia SZEJKO (Uniwersytet Warszawski, Polonia), Ewelina SZYMONIAK (Uniwersytet Śląski, Polonia), Dolores VILAVERDA FERNANDEZ (Universidade de Santiago de Compostela, España), Josep-Antoni YSERN I LAGARDA (Universidad Nacional de Educación a Distancia, España)

Pełna lista recenzentów: pobierz.