Przejdź do głównego menu Przejdź do sekcji głównej Przejdź do stopki

Artykuły

Tom 27 Nr 3 (2021)

Interwencjonizm państwowy na rynku usług turystycznych w warunkach pandemii COVID-19

  • Agata Niemczyk
  • Paweł Zamora
DOI
https://doi.org/10.19195/2658-1310.27.3.2
Przesłane
26 stycznia 2022
Opublikowane
26-01-2022

Abstrakt

Spośród wielu branż turystyczna została w największym stopniu dotknięta skutkami pandemii COVID-19. Podmioty podaży rynku turystycznego blisko rok pozostały zamknięte, nie prowadząc swojej działalności. Pomocne w takiej sytuacji są mechanizmy interwencjonizmu państwowego, a w zbiorze ich narzędzi tarcze antykryzysowe oraz bon turystyczny.

Celem artykułu jest zaprezentowanie skali wpływu pandemii COVID-19 na działalność turystyczną w Polsce oraz skali interwencjonizmu państwowego w tej branży. Praca ma charakter teoretyczno-analityczny. Wykorzystano typowe w takich opracowaniach metody badawcze: krytycznej analizy literatury przedmiotu, analizy dokumentów, analizy publikowanych danych wtórnych.