• Interwencjonizm państwowy na rynku usług turystycznych w warunkach pandemii COVID-19

Interwencjonizm państwowy na rynku usług turystycznych w warunkach pandemii COVID-19

DOI: https://doi.org/10.19195/2658-1310.27.3.2
Agata Niemczyk
Google Scholar Agata Niemczyk
Paweł Zamora
Google Scholar Paweł Zamora
Publikacja:

Ekonomia Tom 27 Nr 3 (2021)

Strony od 21 do 34

Abstrakt

Spośród wielu branż turystyczna została w największym stopniu dotknięta skutkami pandemii COVID-19. Podmioty podaży rynku turystycznego blisko rok pozostały zamknięte, nie prowadząc swojej działalności. Pomocne w takiej sytuacji są mechanizmy interwencjonizmu państwowego, a w zbiorze ich narzędzi tarcze antykryzysowe oraz bon turystyczny.

Celem artykułu jest zaprezentowanie skali wpływu pandemii COVID-19 na działalność turystyczną w Polsce oraz skali interwencjonizmu państwowego w tej branży. Praca ma charakter teoretyczno-analityczny. Wykorzystano typowe w takich opracowaniach metody badawcze: krytycznej analizy literatury przedmiotu, analizy dokumentów, analizy publikowanych danych wtórnych.

Pobierz artykuł PDF

Zamierzasz pobrać artykuł darmowy. Tutaj znajdziesz informacje o zasadach pobierania darmowych artykułów z bazy.