Komitet Redakcyjny

Mateusz Machaj - redaktor naczelny (mateusz.machaj@uwr.edu.pl) Uniwersytet Wrocławski, Polska

Mariusz Dybał - zastępca redaktora naczelnego (mariusz.dybal@uwr.edu.pl) Uniwersytet Wrocławski, Polska

Witold Kwaśnicki –  witold.kwasnicki@uwr.edu.pl, Uniwersytet Wrocławski, Polska