Komitet Redakcyjny

Mariusz Dybał – redaktor naczelny (mariusz.dybal@uwr.edu.pl) Uniwersytet Wrocławski, Polska

Wioletta Nowak – wioletta.nowak@uwr.edu.pl Uniwersytet Wrocławski, Polska

Mateusz Machaj – mateusz.machaj@uwr.edu.pl Uniwersytet Wrocławski, Polska

Wydawca
Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o.
e-ISSN: 2658-1310
10.19195/2658-1310
Licencja

Kontakt do redakcji

Mariusz Dybał
mariusz.dybal@uwr.edu.pl

Indeksacja

  • Erih Plus
  • BazEcon
  • The Central European Journal of Social Sciences and Humanities (CEJSH)