Rada Naukowa

 • Walter Block, Loyola University, Nowy Orlean, USA
 • Bożena Borkowska, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Polska
 • Darja Boršič, University of Maribor, Slovenia 
 • Diana Cibulskiene, Siauliai University, Litwa
 • Konstantinos Garoufalis, Piraeus University of Applied Sciences, Greece
 • Katarzyna Szalonka, Uniwersytet Wrocławski, Polska
 • Sebastian Jakubowski, Uniwersytet Wrocławski, Polska
 • Bogusław Fiedor, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Polska
 • Judit Kárpáti-Daróczi, Óbuda University, Budapest, Hungary 
 • Sergii Y. Kasian, Oles Honchar Dnipropetrovsk National University, Ukraina
 • Jarosław Kundera, Uniwersytet Wrocławski, Polska
 • Anastasiia Pandas, Odessa State Academy of Civil Engineering and Architecture, Ukraine 
 • Pier Paolo Saviotti, INRA GAEL, Université Pierre Mendès-France
 • Gerald Silverberg - The United Nations University – Maastricht Economic and social Research institute on Innovation and Technology (UNU-MERIT), Maastricht, Holland
 • Mariya Stankova, South-West University “Neofit Rilski”, Blagoevgrad, Bulgaria  
 • Jerzy Supernat, Uniwersytet Wrocławski, Polska

Do zadań Rady należy m.in:

·         określanie tematów oraz obszarów, które będą publikowane na łamach czasopisma,

·         popularyzacja czasopisma wśród kolegów i koleżanek akademików oraz szerszej społeczności.

·         udział w tworzeniu strategii rozwoju czasopisma.

 

 

Wydawca
Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o.
e-ISSN: 2658-1310
10.19195/2658-1310
Licencja

Kontakt do redakcji

Mariusz Dybał
mariusz.dybal@uwr.edu.pl

Indeksacja

 • Erih Plus
 • BazEcon
 • The Central European Journal of Social Sciences and Humanities (CEJSH)