Rada Naukowa

 • Tadeusz Bednarski, Uniwersytet Wrocławski, Polska
 • Walter Block, Loyola University, Nowy Orlean, USA

 • Bożena Borkowska, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Polska

 • Diana Cibulskiene, Siauliai University, Litwa

 • Jerzy Jakubczyc, Uniwersytet Wrocławski. Polska

 • Bogusław Fiedor, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Polska

 • Sergii Y. Kasian, Oles Honchar Dnipropetrovsk National University, Ukraina

 • Jarosław Kundera, Uniwersytet Wrocławski, Polska

 • Urszula Kalina-Prasznic, Uniwersytet Wrocławski, Polska

 • Pier Paolo Saviotti, INRA GAEL, Université Pierre Mendès-France

 • Gerald Silverberg - The United Nations University – Maastricht Economic and social Research institute on Innovation and Technology (UNU-MERIT), Maastricht, Holland

 • Jerzy Supernat, Uniwersytet Wrocławski, Polska

 • † Marcin Winiarski, Uniwersytet Wrocławski, Polska

 • Konstantinos Garoufalis, Piraeus University of Applied Sciences, Greece

 

Do zadań Rady należy m.in:

 

·         określanie tematów oraz obszarów, które będą publikowane na łamach czasopisma,

·         popularyzacja czasopisma wśród kolegów i koleżanek akademików oraz szerszej społeczności.

·         udział w tworzeniu strategii rozwoju czasopisma.