O czasopiśmie

„Ekonomia – Wroclaw Economic Review” jest kwartalnikiem, który od 2013 roku ukazuje się tylko online. Tematy poruszane w „Ekonomii – WER” dotyczą spraw związanych zarówno z czystą teorią ekonomii, jak i z polityką gospodarczą, finansami czy nawet dyskursem metodologicznym w naukach społecznych. 

Czytaj więcej
Wydawca
Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o.
e-ISSN: 2658-1310
10.19195/2658-1310
Licencja

Indeksacja

  • Erih Plus
  • BazEcon
  • The Central European Journal of Social Sciences and Humanities (CEJSH)

Kontakt do redakcji

Mariusz Dybał
mariusz.dybal@uwr.edu.pl

Aktualny numer

Tom 29, Nr 2