Spis wszystkich numerów

Tom 27 Nr 3 (2021)

Artykuły zamieszczone w „Ekonomia – Wroclaw Economic Review” 27/3 (2021) przedstawiają wyniki wybranych badań dotyczących ekonomicznych i społecznych skutków pandemii COVID-19.  

 

Tom 26 Nr 3 (2020)

Artykuły zamieszczone w „Ekonomia — Wroclaw Economic Review” 26/3 (2020) przedstawiają wyniki badań dotyczące wpływu wybranych czynników ekonomicznych i środowiskowych na zdrowie i długość życia człowieka w krajach rozwiniętych i rozwijających się.

Tom 25 Nr 4 (2019)

Praca poświęcona jest pamięci długoletniego dyrektora Instytutu Nauk Ekonomicznych, Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego — profesora Tomasza Afeltowicza, który w swojej działalności badawczej i dydaktycznej koncentrował się na analizach funkcjonowania gospodarki w toku przemian systemowych. Autorzy tomu nawiązują do teoretycznych zagadnień istoty systemu gospodarki rynkowej, które są stale aktualne w zmieniających się uwarunkowaniach otoczenia społecznego, gospodarczego i politycznego. Zasadniczą część zbioru stanowią opracowania podnoszące współczesne problemy funkcjonowania gospodarki polskiej związane z poszukiwaniem metod skutecznego działania przedsiębiorstw i instytucji w warunkach coraz większych zagrożeń wynikających z kryzysu gospodarki europejskiej.

Tom 25 Nr 1 (2019)

W najnowszym numerze Ekonomia. Wroclaw Economic Review pojawia się pięć artykułów. Pierwszy dotyczy pomysłu na „negatywne pierwotne zawłaszczenie”. Drugi podejmuje zagadnienie targowania się w modelu duopolu Cournot. Trzeci omawia problemy wiążące się z ideą mnożnika kreacji pieniądza. Kolejny przedstawia przegląd koncepcji neutralności pieniądza. Ostatni zaś dotyczy krytyki koncepcji ekonomii dobrobytu przedstawianej w szkole austriackiej.