Tom 24 Nr 3 (2018)

Wprowadzenie
Strony 9 - 10
DOI: https://doi.org/10.19195/2084-4093.24.3.1
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
The right to a clean environment: A warrant of sustainable development?
Strony 11 - 21
DOI: https://doi.org/10.19195/2084-4093.24.3.2
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Proekologiczne i prooszczędnościowe zachowania gospodarstw domowych jako konsumentów energii
Strony 23 - 39
DOI: https://doi.org/10.19195/2084-4093.24.3.3
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Znaczenie innowacji technologicznych dla podnoszenia poziomu jakości życia mieszkańców miast — wybrane przykłady rozwiązań w polskich start-upach
Strony 41 - 50
DOI: https://doi.org/10.19195/2084-4093.24.3.4
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Aplikacje mobilne typu fit — planowanie posiłków i dieta pod kontrolą technologii
Strony 51 - 61
DOI: https://doi.org/10.19195/2084-4093.24.3.5
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Dynamika rozwoju biegów masowych w Polsce — analiza statystyczna
Strony 63 - 78
DOI: https://doi.org/10.19195/2084-4093.24.3.6
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Legal and practical aspects of access to health care for persons with hearing loss in selected European countries
Strony 79 - 95
DOI: https://doi.org/10.19195/2084-4093.24.3.7
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Warunki mieszkaniowe jako wyznacznik jakości życia osób niepełnosprawnych na przykładzie osób z dysfunkcją narządu wzroku
Strony 97 - 113
DOI: https://doi.org/10.19195/2084-4093.24.3.8
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF