Tom 24 Nr 2 (2018)

The Giffen good — a praxeological approach
Strony 9 - 22
DOI: https://doi.org/10.19195/2084-4093.24.2.1
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Analiza wpływu wybranych czynników na popyt na usługę zarządzania funduszem inwestycyjnym
Strony 23 - 38
DOI: https://doi.org/10.19195/2084-4093.24.2.2
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Cluster — a new trend or necessity?
Strony 39 - 47
DOI: https://doi.org/10.19195/2084-4093.24.2.3
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
The case against drug prohibition
Strony 49 - 60
DOI: https://doi.org/10.19195/2084-4093.24.2.4
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Aktywność życiowa rodziców wychowujących dziecko z niepełnosprawnością jako istotny element ochrony ich zdrowia
Strony 61 - 72
DOI: https://doi.org/10.19195/2084-4093.24.2.5
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Problematyka konfliktu interesów w funkcjonowaniu rynku kapitałowego
Strony 73 - 91
DOI: https://doi.org/10.19195/2084-4093.24.2.6
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Organizacyjno-prawne problemy zabezpieczania zasobów intelektualnych w przedsiębiorstwie
Strony 93 - 105
DOI: https://doi.org/10.19195/2084-4093.24.2.7
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Zastosowanie normy ISO/EIC 27001 w sektorze finansowym — zakres i korzyści
Strony 107 - 121
DOI: https://doi.org/10.19195/2084-4093.24.2.8
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF