Tom 26 Nr 2 (2020)

Excess wealth transform for Pareto distributions
Strony 9 - 18
DOI: https://doi.org/10.19195/2658-1310.26.2.1
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Przegląd badań dotyczących efektywności i produktywności polskiego szkolnictwa wyższego, prowadzonych za pomocą metody DEA i indeksu Malmquista
Strony 19 - 40
DOI: https://doi.org/10.19195/2658-1310.26.2.2
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
New Industrial Countries in Global Trade in 2007–2018
Strony 41 - 66
DOI: https://doi.org/10.19195/2658-1310.26.2.3
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Rozwój przedsiębiorczości w Polsce w ujęciu międzywojewódzkim
Strony 67 - 85
DOI: https://doi.org/10.19195/2658-1310.26.2.4
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Wsparcie rozwoju rynku obligacji korporacyjnych w wybranych gospodarkach azjatyckich po 1997 roku
Strony 87 - 101
DOI: https://doi.org/10.19195/2658-1310.26.2.5
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Rejoinder to Wiśniewski on the Austrian welfare economics
Strony 103 - 109
DOI: https://doi.org/10.19195/2658-1310.26.2.6
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Quality of life of women: Selected results of direct research
Strony 111 - 121
DOI: https://doi.org/10.19195/2658-1310.26.2.7
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Efekty fiskalne wprowadzenia podatku bankowego w Polsce
Strony 123 - 143
DOI: https://doi.org/10.19195/2658-1310.26.2.8
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Analiza empiryczna zróżnicowania rezultatów pracy ankieterów w kontekście konstrukcji systemu premiowania
Strony 145 - 159
DOI: https://doi.org/10.19195/2658-1310.26.2.9
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF