Recenzowanie

Lista recenzentów Ekonomia-Wroclaw Economic Review w 2022:

 • Volodymyr Shvets
 • Sebastian Jakubowski
 • Anastasiia Pandas
 • Alma Mačiulytė-Šniukienė
 • Marek Pauka
 • Stacey L. Barnes
 • Daria Kostecka-Jurczyk
 • Katarzyna Marak
 • Stanisław Wójtowicz
 • Romana Korez Vide
 • Malgorzata Gałecka
 • Małgorzata Wachowska
 • Svitlana Kuznetsova
 • Lucyna Witek,
 • Iga Rudawska
 • Magdalena Syrkiewicz-Świtała
 • Nataliia Lutchyn
 • Joanna Dębicka
 • Urszula Kłosiewicz-Górecka,
 • Elena Spasova
 • Mariya Stankova
 • Adrian Lubowiecki-Vikuk
 • Agnieszka Bieńkowska,
 • Anna Gardocka-Jałowiec
 • Edyta Mazurek
 • Zofia Gródek-Szostak
 • Eduard Marinov
 • Sanja Gongeta
 • Aneta Brodziak
 • Anna Felińczak
 • Jolanta Grzebieluch
 • Anna Dąbrowska
 • Krystyna Mazurek-Łopacińska
 • Małgorzata Niklewicz-Pijaczyńska
 • Grażyna Światowy
 • Barbara Kucharska,
 • Edyta Ropuszyńska-Surma
 • Elżbieta Stańczyk
 • Beata Detyna
 • Magdalena Węglarz
 • Iwona Czerska
 • Agata Niemczyk
 • Anna Felińczak

Lista recenzentów Ekonomia-Wroclaw Economic Review w 2021:

 • Vladimir Tsenkov
 • Tetyana Nestorenko
 • JuditKárpáti-Daróczi 
 • Mariya Stankova
 • Agnieszka Dejnaka
 • Joanna Dębicka
 • Lucyna Witek
 • Anna Gardocka-Jałowiec
 • Paweł Waniowski
 • Zofia Gródek-Szostak
 • Daria Kostecka-Jurczyk
 • Katarzyna Zoń
 • Henryk Mruk
 • Elena Spasova,
 • Anastasiia Pandas
 • Sebastian Jakubowski
 • Romana Korez Vide
 • Liudmyla Shulhina
 • Adrian Lubowiecki-Vikuk
 • Małgorzata Niklewicz-Pijaczyńska

Lista recenzentów Ekonomia-Wroclaw Economic Review w 2020:

 • Mariya Stankova
 • Aleksandra Wicka,
 • Tetyana Nestorenko
 • Adrian Lubowiecki-Vikuk
 • Małgorzata Niklewicz-Pijaczyńska
 • Anna Gardocka-Jałowiec
 • Elena Spasova,
 • Lucyna Witek
 • Ewa Pancer- Cybulska

Lista recenzentów Ekonomia-Wroclaw Economic Review w 2019:

 • Sebastian Jakubowski
 • Marek Biernacki
 • Radosław Wojtyszyn
 • Łukasz Jasiński
 • Jan Lewiński
 • Ryszard Kubisz
 • Alicja Sielska
 • Agata Niemczyk
 • Mirosława Janoś-Kresło
 • Jan Jonáš
 • Josef Sima
 • Krzysztof Turowski

Lista recenzentów Ekonomia-Wroclaw Economic Review w 2018:

 • Mariya Stankova
 • Aleksandra Wicka
 • Agnieszka Bieńkowska
 • Paweł Waniowski
 • Henryk Mruk
 • Olena Vinglovska
 • Oleksandr Kundytskyy
 • Tetyana Nestorenko
 • Mirosława Janoś-Kresło
 • Barbara Iwankiewicz-Rak
 • Janina Kundera
 • Anna Dąbrowska
 • Agnieszka Dejnaka
 • Grażyna Światowy
 • Magdalena Syrkiewicz-Świtała
 • Anna Gardocka-Jałowiec
 • Małgorzata Wachowska

Lista recenzentów Ekonomia-Wroclaw Economic Review w 2017:

 • Mariusz Dacko
 • Agnieszka Dejnaka
 • Mirosława Janoś-Kresło

 • Tibor János Karlovitz

 • Olga Komorowska

 • Teresa Korbutowicz

 • Janina Kundera

 • Maciej Miszewski

 • Henryk Mruk

 • Małgorzata Niklewicz-Pijaczyńska

 • Wioletta Nowak

 • Leon Olszewski

 • Agnieszka Parkitna

 • Arkadiusz Sieroń

 • Gerald Silverberg

 • Josef Šíma 

 • Elena Spasova

 • Mariya Stankova

 • Magdalena Syrkiewicz-Świtała

 • Grażyna Światowy
 • Małgorzata Wachowska

 • Paweł Waniowski

 • Aleksandra Wicka

 • Lucyna Witek
 • Jakub Bożydar Wiśniewski

 

Lista recenzentów za lata 2013–2016: pobierz.

 

1. Nadesłane teksty podlegają wstępnej ocenie formalnej i merytorycznej Redakcji. Jeżeli artykuł jest zgodny z profilem czasopisma Ekonomia – Wroclaw Economic Review i spełnia wymogi formalne określone w „Informacjach dla Autorów”, zostaje zakwalifikowany do dalszej procedury.

2. Sekretarz redakcji przesyła teksty do oceny dwóm recenzentom.

3. Redakcja wybiera recenzentów spośród specjalistów z danej dziedziny, z uwzględnieniem propozycji redaktora tematycznego. Recenzentem może być osoba znajdująca się na prowadzonej przez redakcję liście stałych recenzentów lub spoza niej. Wybrani recenzenci muszą gwarantować: niezależność oraz brak konfliktu interesów z autorami prac (brak bezpośredniej relacji osobistej, relacji zależności zawodowej oraz bezpośredniej współpracy naukowej w ciągu dwóch lat poprzedzających przygotowanie recenzji).

4. W wypadku tekstów w języku obcym jednym z recenzentów jest w miarę możliwości osoba afiliowana w instytucji zagranicznej innej niż kraj zamieszkania/zatrudnienia autora pracy.

5. Recenzje są sporządzane na zasadzie podwójnej anonimowości: recenzenci i autorzy nie znają wzajemnie swojej tożsamości (procedura double-blind review). Informacje o recenzencie mogą zostać odtajnione wyłącznie w wypadku recenzji negatywnej lub artykułu zawierającego elementy dyskusyjne, na prośbę Autora, w sytuacji gdy na odtajnienie zgodzi się zainteresowany Recenzent.

6. Recenzent powinien wziąć pod uwagę wartość merytoryczną recenzowanych tekstów, w szczególności ich oryginalność i wartości poznawcze oraz stawianie nowych problemów badawczych. Ocenie podlega również formalna strona tekstu.

7. Recenzje są sporządzane w formie pisemnej. Recenzja powinna zawierać jednoznaczną konkluzję o dopuszczeniu lub niedopuszczeniu artykułu do druku. Recenzja może zawierać wniosek o dopuszczeniu artykułu do druku po spełnieniu przez autora określonych warunków (po dokonaniu poprawy lub uzupełnieniu). Odpowiedź autora na recenzję artykułu ma formę pisemną.

8. Podstawą dopuszczenia publikacji do druku jest stwierdzenie przez obydwu recenzentów wysokiego poziomu merytorycznego tekstu, a w szczególności jego oryginalności.

9. W wypadku gdy konkluzje recenzji są rozbieżne, o dopuszczeniu tekstu do druku decyduje Komitet Redakcyjny. We wskazanym przypadku można także powołać się na opinię superrecenzenta.

10. Jednocześnie Redakcja zachowuje sobie prawo do zaproponowania na podstawie opinii własnych bądź recenzentów poprawek, od których realizacji przez autora uzależnia się ostateczną decyzję o publikacji.

11. Listę stałych recenzentów Redakcja publikuje raz w roku w Ekonomia – Wroclaw Economic Review oraz na stronie internetowej. Lista układana jest alfabetycznie.

12. Procedura recenzowania artykułów jest zgodna z wytycznymi Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, które zostały zawarte w broszurze „Dobre praktyki w procedurach recenzyjnych w nauce”, Warszawa 2011.

 

Kryteria zakwalifikowania lub odrzucenia publikacji są dostępne w załączniku formularza recenzji.

 

Wydawca
Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o.
e-ISSN: 2658-1310
10.19195/2658-1310
Licencja

Kontakt do redakcji

Mariusz Dybał
mariusz.dybal@uwr.edu.pl

Indeksacja

 • Erih Plus
 • BazEcon
 • The Central European Journal of Social Sciences and Humanities (CEJSH)