Tom 26 Nr 1 (2020)

Waluty krajowe czy wspólnotowe? Oto jest pytanie!
Strony 9-20
DOI: https://doi.org/10.19195/2658-1310.26.1.1
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Zmiana zachowań rynkowych pokolenia Z 
Strony 21-34
DOI: https://doi.org/10.19195/2658-1310.26.1.2
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Nierówność cyfrowa w gospodarce UE — zarys problematyki
Strony 35-54
DOI: https://doi.org/10.19195/2658-1310.26.1.3
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Determinanty kształtowania polityki opakowań w Polsce i na świecie
Strony 55-70
DOI: https://doi.org/10.19195/2658-1310.26.1.4
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Postrzeganie srebrnej gospodarki w kontekście wyzwań związanych ze starzejącą się populacją w ujęciu lokalnym. Studium przypadku
Strony 71-86
DOI: https://doi.org/10.19195/2658-1310.26.1.5
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Wykorzystanie wybranych metod wielowymiarowej analizy porównawczej do oceny poziomu zjawiska przestępczości w powiatach Polski w 2012 roku
Strony 87-108
DOI: https://doi.org/10.19195/2658-1310.26.1.6
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Zastosowanie modeli wyceny aktywów CAPM, market timing i DLM do oceny inwestycji w spółki innowacyjne
Strony 109-124
DOI: https://doi.org/10.19195/2658-1310.26.1.7
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Ocena ryzyka i efektywności inwestycji na rynku metali szlachetnych
Strony 125-137
DOI: https://doi.org/10.19195/2658-1310.26.1.8
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Analiza krótko- i długookresowych związków pomiędzy giełdami azjatyckimi a rynkiem europejskim i amerykańskim
Strony 139-154
DOI: https://doi.org/10.19195/2658-1310.26.1.9
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Całkowicie prywatna opieka medyczna — próba zarysu
Strony 155-195
DOI: https://doi.org/10.19195/2658-1310.26.1.10
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF