Tom 23 Nr 4 (2017)

[78]

Strony tytułowe i spis treści
Strony 1 - 8
Pobierz artykuł PDF
Wprowadzenie
Strony 9 - 10
Pobierz artykuł PDF
Ujęcie jakości życia w badaniu stanu zielonej gospodarki
Strony 11 - 26
Pobierz artykuł PDF
Rola statystki publicznej w procesie monitorowania zrównoważonego rozwoju kraju. Aplikacja Wskaźniki Zrównoważonego Rozwoju w kontekście pomiaru jakości życia
Strony 29 - 47
Pobierz artykuł PDF
Styl życia a świadomość ekologiczna konsumentów na rynku turystycznym — relacje, uwarunkowania i problemy
Strony 49 - 62
Pobierz artykuł PDF
Wspólnoty intencjonalne jako przykład alternatywnego stylu życia
Strony 63 - 70
Pobierz artykuł PDF
Style życia we współczesnym społeczeństwie i ich wpływ na zachowanie rynkowe młodych konsumentów
Strony 71 - 83
Pobierz artykuł PDF
Analiza porównawcza jakości życia seniorów w wybranych krajach Unii Europejskiej
Strony 85 - 93
Pobierz artykuł PDF
Dobrostan finansowy osób w dojrzałym i starszym wieku w wybranych krajach Unii Europejskiej
Strony 95 - 109
Pobierz artykuł PDF
Przyczyny wykluczenia osób starszych z rynku pracy w Polsce
Strony 111 - 124
Pobierz artykuł PDF
Możliwości i perspektywy ekumenicznej posługi duchownych wobec chorych w warunkach hospitalizacji
Strony 125 - 137
Pobierz artykuł PDF
The contribution of Polish technical thought to the quality of life in developed countries
Strony 139 - 149
Pobierz artykuł PDF
Żywność funkcjonalna w Unii Europejskiej — pojęcie, wymagania i rozwój rynku
Strony 151 - 167
Pobierz artykuł PDF
Dylematy zdrowotne Polaków
Strony 169 - 177
Pobierz artykuł PDF
Zmiany dotychczasowego stylu życia pod wpływem leczenia dietą bezglutenową w celiakii. Przyczynek do badań
Strony 179 - 193
Pobierz artykuł PDF
Budowanie właściwych wzorców żywieniowych u otyłego dziecka. Studium przypadku
Strony 195 - 206
Pobierz artykuł PDF
The impact of gender on control behavior when purchasing a new type of cheese
Strony 207 - 215
Pobierz artykuł PDF
Występowanie pałeczek Legionella sp. w instalacjach ciepłej wody użytkowej w obiektach hotelarskich na terenie województwa świętokrzyskiego
Strony 217 - 226
Pobierz artykuł PDF
Uwarunkowania zarządzania własnym zdrowiem
Strony 227 - 238
Pobierz artykuł PDF
Health-resort complex development as a part of preventive medicine in the context of providing well-being
Strony 239 - 249
Pobierz artykuł PDF
The impact of generic medicines on the European pharmaceutical market: The example of Poland
Strony 251 - 260
Pobierz artykuł PDF
Aplikacje m-health i ich zastosowanie
Strony 261 - 274
Pobierz artykuł PDF
Mobilne aplikacje medyczne jako narzędzia wspierające organizację polskiego systemu ochrony zdrowia
Strony 275 - 292
Pobierz artykuł PDF
Promocja usług prozdrowotnych w aptece ogólnodostępnej. Ujęcie prawne i ekonomiczne
Strony 293 - 304
Pobierz artykuł PDF
Aktywność fizyczna determinantą zdrowia populacji
Strony 305 - 318
Pobierz artykuł PDF
Uprawianie sportu rekreacyjnego a aktywność społeczna osób z dysfunkcją wzroku. Studium przypadku: Centrum Adaptacyjnych Technologii Regionalnej Organizacji Osób Niepełnosprawnych „Nadieżda”
Strony 319 - 325
Pobierz artykuł PDF