Tom 29, Nr 1

Opublikowane: 21-07-2023

Numer 29/1 (2023) „Ekonomii — Wroclaw Economic Review” składa się z się sześciu artykułów. Pierwszy dotyczy pracowniczych planów kapitałowych widzianych przez pryzmat uczestnika. Drugi zwraca uwagę na wpływ sposobu postrzegania starości na decyzje o oszczędzaniu w pracowniczych planach kapitałowych. Trzeci analizuje pracownicze plany kapitałowe na rynku funduszy emerytalnych. Czwarty omawia zatrudnienie osób starszych w Unii Europejskiej. Piąty bada trwałość wyników pracowniczych planów kapitałowych. Szósty wykorzystuje metodę design thinking jako przykład innowacji społecznej w działaniu na podstawie studium przypadku ProPoLab.

Pełny numer

PDF (English)