Tom 25, Nr 1

Opublikowane: 13-05-2019
W najnowszym numerze Ekonomia. Wroclaw Economic Review pojawia się pięć artykułów. Pierwszy dotyczy pomysłu na „negatywne pierwotne zawłaszczenie”. Drugi podejmuje zagadnienie targowania się w modelu duopolu Cournot. Trzeci omawia problemy wiążące się z ideą mnożnika kreacji pieniądza. Kolejny przedstawia przegląd koncepcji neutralności pieniądza. Ostatni zaś dotyczy krytyki koncepcji ekonomii dobrobytu przedstawianej w szkole austriackiej.