Tom 24 Nr 1 (2018)

Prawne aspekty udzielania kredytów denominowanych oraz indeksowanych do waluty obcej
Strony 15 - 38
DOI: https://doi.org/10.19195/2084-4093.24.1.2
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Uprawnienia kredytobiorcy zaciągającego kredyt denominowany lub indeksowany do waluty innej niż polska w świetle ustawy antyspreadowej
Strony 39 - 56
DOI: https://doi.org/10.19195/2084-4093.24.1.3
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Umowy dotyczące hipotecznych kredytów „walutowych” (tak zwanych frankowych) w „istotnych poglądach w sprawie” wydawanych przez Prezesa UOKiK
Strony 57 - 77
DOI: https://doi.org/10.19195/2084-4093.24.1.4
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Kredyty walutowe a limitowanie odsetek — skuteczność regulacji
Strony 79 - 99
DOI: https://doi.org/10.19195/2084-4093.24.1.5
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Kontrowersje w postrzeganiu kredytów w walutach obcych w Polsce i ich weryfikacja w ujęciu ekonomiczno-finansowym
Strony 101 - 115
DOI: https://doi.org/10.19195/2084-4093.24.1.6
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Ochrona kredytobiorców (konsumentów) kredytów walutowych we Francji
Strony 117 - 135
DOI: https://doi.org/10.19195/2084-4093.24.1.7
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Skutki przewalutowania kredytów denominowanych we franku szwajcarskim na Węgrzech
Strony 137 - 149
DOI: https://doi.org/10.19195/2084-4093.24.1.8
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF