• Umowy dotyczące hipotecznych kredytów „walutowych” tak zwanych frankowych w „istotnych poglądach w sprawie” wydawanych przez Prezesa UOKiK

Umowy dotyczące hipotecznych kredytów „walutowych” tak zwanych frankowych w „istotnych poglądach w sprawie” wydawanych przez Prezesa UOKiK

DOI: https://doi.org/10.19195/2084-4093.24.1.4
Zygmunt Rajchemba
Google Scholar Zygmunt Rajchemba
Publikacja:

Ekonomia Tom 24 Nr 1 (2018)

Strony od 57 do 77

Abstrakt

Agreements regarding mortgage loans CHF loans in “significant views in the matter” issued by the President of UOKiK the Office of Competition and Consumer Protection

The article discusses the institution of the “significant view in the matter” issued by the President of the Office of Competition and Consumer Protection in cases pending before common courts in the field of competition and consumer protection introduced in April 2016 to the Act on Competition and Consumer Protection Article 31d of the Act. The first part of the article describes the nature of issued views and the premises enabling their issuance by the President of UOKiK. The second part of the article focuses on the views expressed by the President of UOKiK on cases pending before common courts regarding foreign currency loans CHF loans together with the main elements of justification and conclusions, proposals of adjudicating the case by the court. The study refers to important views on the issue of currency loans CHF issued by the President of UOKiK, published on the website of the office: www.uokik.gov.pl.

Pobierz artykuł PDF

Zamierzasz pobrać artykuł darmowy. Tutaj znajdziesz informacje o zasadach pobierania darmowych artykułów z bazy.