Tom 25 Nr 4 (2019)

Demographic and economic aspects of the pension system in Poland — a dynamic modelling approach
25/4, 2019, Strony 9 - 25
DOI: https://doi.org/10.19195/2658-1310.25.4.1
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Pracownicze Plany Kapitałowe w praktyce. Opłacalność programu — jego główne wady i zalety
25/4, 2019, Strony 27 - 45
DOI: https://doi.org/10.19195/2658-1310.25.4.2
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Adekwatność konsumpcyjna systemów emerytalnych w państwach postradzieckich w latach 2005–2017
25/4, 2019, Strony 47 - 61
DOI: https://doi.org/10.19195/2658-1310.25.4.3
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Problematyka odpowiedzialności podmiotów zbiorowych w świetle węzłowych założeń projektowanych zmian ustawy o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary
25/4, 2019, Strony 63 - 72
DOI: https://doi.org/10.19195/2658-1310.25.4.4
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Polityka społeczna wobec ludzi starych w Polsce — uwarunkowania, rozwój i kierunki zmian
25/4, 2019, Strony 73 - 84
DOI: https://doi.org/10.19195/2658-1310.25.4.5
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Consumption of sustainable medications and its impact on health
25/4, 2019, Strony 85 - 99
DOI: https://doi.org/10.19195/2658-1310.25.4.6
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Wykluczenie emerytalne w III filarze
25/4, 2019, Strony 101 - 113
DOI: https://doi.org/10.19195/2658-1310.25.4.7
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF