• Wykluczenie emerytalne w III filarze

Wykluczenie emerytalne w III filarze

DOI: https://doi.org/10.19195/2658-1310.25.4.7
Mariusz Dybał
Google Scholar Mariusz Dybał
Publikacja:

Ekonomia Tom 25 Nr 4 (2019)

Strony od 101 do 113

Abstrakt

Pension exclusion in the third pillar


The article is an attempt to assess pension exclusion in the third pillar of the pension system in Poland. Therefore, the subject of the research are elements that are part of the third retirement pillar in Poland — PPE, IKE, IKZE. The subject of the research is the analysis of pension exclusion in the third pillar of the Polish pension system. The following research questions have been raised: 1 What factors infl uence pension exclusion in the third pillar of the pension system in Poland? 2 Is there pension exclusion in the third pillar of the pension system in Poland?

Pobierz artykuł PDF

Zamierzasz pobrać artykuł darmowy. Tutaj znajdziesz informacje o zasadach pobierania darmowych artykułów z bazy.