Tom 28 Nr 1 (2022)

Opublikowane: 10-10-2022

W numerze 28/1 (2022) „Ekonomia —  Wroclaw Economic Review” pojawia się sześć artykułów. Pierwszy dotyczy efektywności wydatków publicznych na edukację. Drugi podejmuje zagadnienie etycznej struktury produkcji. Trzeci omawia wpływ pandemii COVID-19 na aktywa i rezerwy sektora bankowego. Czwarty przedstawia problem obowiązkowych ofert przejęcia na gruncie dotychczas obowiązujących oraz  nowych przepisów prawa. Piąty wyjaśnia, w jaki sposób instytucja może zawrzeć umowę najmu po śmierci najemcy zgodnie z art. 691 k.c. Szósty jest polemiką z Dominiakiem na temat bajgli i pączków.